Baza danych w marketingu

Aby akcja marketingowa była skuteczna, musi zostać stworzona w taki sposób, który spełni oczekiwania docelowej grupy klientów. To bardzo ważne. Określenie grupy docelowej oraz właściwe do niej dotarcie zapewni powodzenie kampanii marketingowej. Im większa wiedza na temat konsumenta,potencjalnego odbiorcy naszych towarów i usług, tym łatwiejszy kontakt z nim oraz większa szansa na sprzedaż.

Nowoczesny marketing stawia zatem na zdobywanie wiedzy o potencjalnych już lub istniejących klientach firmy. Zbiór takich informacji to baza danych, w których znajdują się tak ważne dla przedsiębiorstwa informacje, jak określenie kim są jego klienci, jakie motywy kierują nimi oraz wiadomości na temat dotychczasowych kontaktów danej osoby z przedsiębiorstwem.

Baza danych może mieć dwojaki charakter. Znana jest z jednej strony wewnętrzna lista, która gromadzi informacje na temat klientów danego przedsiębiorstwa. Obok niej może się pojawić również lista zewnętrzna, którą można kupić albo od wyspecjalizowanej agencji badawczej, alby uzyskać od innego przedsiębiorstwa w drodze wymiany.
W jaki sposób są wykorzystywane w działaniach marketingowych informacje zapisane w takiej bazie? Jakie są zalety takiego zbioru informacji?
Dla osób zajmujących się prowadzeniem działań promocyjnych i marketingowych bardzo ważną sprawą jest możliwość ustalenia dzięki takiej bazie tych najwierniejszych i najbardziej dochodowych klientów. Baza danych w marketingu pozwala jednocześnie na stworzenie listy najbardziej obiecujących potencjalnych klientów oraz na podjęcie najlepszych w danym przypadku kroków do tego, by przekształcić ich w klientów faktycznych. Baza taka może wpłynąć również w znacznym stopniu na działalność samego przedsiębiorstwa. Dzięki niej można ustalić, jakie produkty są najbardziej dochodowe oraz które są najcieplej przyjmowane przez nabywców. Baza taka pozwala także na rozwijanie odpowiedniej polityki cenowej oraz promocji.