Czym jest reklama?

Reklama jest jednym z instrumentów marketingu, który wchodzi w skład szerszego pojęcia jakim jest promocja. Istnieje wiele definicji, reklama dla jednych jest procesem, podczas którego firma kontaktuje się z rynkiem, lub po prostu przekazem, który zmierza do promocji sprzedaży, a także do innych sposobów korzystania z towarów i usług. Reklama jest jednym z głównych narzędzi promocji, jakie stosuje firma, by dotrzeć z odpowiednią informacją do potencjalnych nabywców.

Wyróżnia się wiele sposobów, w jaki sposób reklama wpływa na potencjalnych klientów. Jest reklama informacyjna, którą firma stosuje, gdy wprowadza nowy produkt na rynek. Służy temu, by przyszli klienci zostali poinformowani o nowych sposobach zaspokojenia ich potrzeb, zawiera wszystkie ważne szczegóły o nowym produkcie czy usłudze, jaki wprowadza dana firma.

Wyodrębniona może być także reklama nakłaniająco-porównawcza. Skupia się ona na porównaniu innych konkurencyjnych produktów do produktu, jaki wytwarza dana firma. Większość reklam można zaliczyć do tego typu. Jest jeszcze reklama przypominająco-porównawcza. Poprzez nią, firma przypomina klientom o tym, że dany produkt jeszcze istnieje, a ci, którzy go użytkują są upewniani, że dokonali dobrego wyboru.

Reklama jest jednym z publicznych sposobów, w jaki firma kontaktuje się z rynkiem. Posiada perswazyjnie oddziaływanie, a jej charakter jest silnie przekonywujący. Jest to spowodowane tym, że firma może wielokrotnie powtarzać te same informacje reklamowe w środkach masowego przekazu. Trudno stworzyć dobrą reklamę. Firma musi starannie przeprowadzić cały proces, by powstała dobra reklama. Zanim się do niej zabierze, należy opracować jej strategię o solidnych podstawach.

Firma powinna ustalić całkowity budżet na jej realizację, cele, temat. Ważna jest również częstotliwość jej występowania oraz rodzaj środków przekazu. Reklama powinna mieć zawsze jeden główny cel, jakim jest powiększenie lub utrzymanie sprzedaży. Firma pragnie, reklama przynosiła jej widoczne zyski.