Reklama a etyka

Czy etyka i reklama wiążą się ze sobą? Czy przekaz reklamowy może mieć wartość etyczną? Czy działania reklamowe wykluczają wszelką etykę postępowania? Wiele jest opinii i zdania na ten temat są podzielone. Zdaniem wielu osób, reklama i etyka nie mogą iść w parze i wzajemnie się wykluczają. Inni twierdzą, że troska o etykę w reklamie ogranicza się do tego, by nie naruszać norm etycznych. Czy tak jest w rzeczywistości?

Wystarczy przyjrzeć się różnym kampaniom reklamowym, by znaleźć wiele ciekawych przykładów na skomplikowane relacje między moralnością a promocją. Nie brak reklam, których przekaz odbiega od rzeczywistości, a ich głównym celem wydaje się być jedynie zwiększenie sprzedaży. Tak być nie powinno, jednak twórcy reklam często o tym zapominają. Zdaniem ekspertów warto jednak spojrzeć na reklamę z nieco innej perspektywy. Continue reading