Podstawy reklamy

Reklama to płatne ogłoszenie, które pojawia się w mediach. Głównym celem reklamy jest upowszechnienie wiedzy na temat danej firmy, jak usług oraz produktów. Dzięki niej firma nie tylko staje się znana szerokiej grupie odbiorców, lecz może znacznie zwiększyć swą sprzedaż. Reklama jest w dzisiejszych czasach obecna wszędzie: w gazetach codziennych oraz branżowych czasopismach, w radio oraz w telewizji. Nowym miejscem dla reklamy stał się Internet, który daje przedsiębiorcom niemal nieograniczone możliwości promowania swej działalności. Reklama pojawia się również w książkach telefonicznych, na plakatach i planszach autobusowych.

Reklama ma przed sobą dwa główne cele. W pierwszej kolejności ma ona sprawić, że dana firma stanie się lepiej znana konsumentom. Drugim jej celem jest nakłonienie odbiorców przekazu reklamowego do tego, by z usług danej firmy skorzystali.
Choć reklama jest tylko niewielkim fragmentem bardziej rozbudowanej i skomplikowanej działalności reklamowej, odgrywa szczególnie istotną rolę. Jest świetnym uzupełnieniem pozostałych metod marketingowych, jakimi są m.in. sprzedaż bezpośrednia, public relations.

Dobra reklama to reklama przemyślana. Warto zacząć od poszukania odpowiedzi na pytanie: jakie efekty ma przynieść reklama firmie? Sprecyzowanie oczekiwać związanych z reklamą jest podstawą do dalszej działalności w tej dziedzinie.
Ważne jest też ustalenie priorytetów i określenie, o czym w pierwszej kolejności mają dowiedzieć się odbiorcy takiego komunikatu reklamowego.

Cele reklamy mogą być różne. W przypadku firm dopiero rozpoczynających swą przygodę z biznesem głównym celem jest zazwyczaj rozpowszechnienie informacji na temat firmy i jej działalności. Ci, którzy na rynku znani są od dawna, w swych reklamach zazwyczaj koncentrują się na wybranych produktach lub rozpowszechnianiu informacji na temat aktualnych promocji.

Z reklamą wiążą się również koszty, dlatego jednym z pierwszych kroków w przypadku planowania kampanii reklamowej powinno stać się określenie budżetu. Wiedza na temat środków, które można zainwestować w reklamą, jest niezbędna. Ustalenie budżetu pozwala na wybór odpowiedniego medium, za pomocą którego będzie przedstawiana reklama. Budżet pozwala również odpowiednio zaplanować kampanię reklamową pracownikom agencji reklamowej. Zatrudnienie specjalistów od reklamy, którzy na podstawie wskazówek ze strony firmy opracują najlepszą formę reklamy w granicach ustalonego budżetu, jest być może dość kosztownym, za to najlepszym rozwiązaniem.