Reklama a etyka

Czy etyka i reklama wiążą się ze sobą? Czy przekaz reklamowy może mieć wartość etyczną? Czy działania reklamowe wykluczają wszelką etykę postępowania? Wiele jest opinii i zdania na ten temat są podzielone. Zdaniem wielu osób, reklama i etyka nie mogą iść w parze i wzajemnie się wykluczają. Inni twierdzą, że troska o etykę w reklamie ogranicza się do tego, by nie naruszać norm etycznych. Czy tak jest w rzeczywistości?

Wystarczy przyjrzeć się różnym kampaniom reklamowym, by znaleźć wiele ciekawych przykładów na skomplikowane relacje między moralnością a promocją. Nie brak reklam, których przekaz odbiega od rzeczywistości, a ich głównym celem wydaje się być jedynie zwiększenie sprzedaży. Tak być nie powinno, jednak twórcy reklam często o tym zapominają. Zdaniem ekspertów warto jednak spojrzeć na reklamę z nieco innej perspektywy.

Te przekazy reklamowe, które bazują na informacjach zgodnych z prawdą i nie wykorzystują ludzkich emocji, nie powinny budzić zastrzeżeń z etycznego punktu widzenia. Co więcej, można je uznać za pożyteczne. Dlaczego? Pamiętajmy, że reklama to przede wszystkim wiele informacji. To dzięki niej każdy z nas może się dowiedzieć, z jakich możliwości może skorzystać.

Reklama jest też czynnikiem, który pobudza gospodarkę i zachęca ludzi do zmieniania rzeczywistości. Poprawa warunków życia, większa troska o zdrowie ? oto pozytywne efekty wiarygodnych reklam. Unikanie ?tanich? chwytów reklamowych oraz faktyczna troska firmy o swych klientów to cechy, którymi może i często wyróżnia się dobra reklama. Jest ona ważnym przekazem, który pozytywnie wpływa i na ludzkie zachowania, i na gospodarkę. Reklamy, które promują dobre zachowania i uczą szacunku do innych osób, mogą mieć przecież sporą wartość.